Loading…

2017 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Ataması

2017 Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Ataması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” ile Şirketimiz Evrencik Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Limited Şirketi’nin bağımsız denetime tabi şirketler arasında olduğu anlaşılmış olduğundan 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap yılında görev yapmak üzere aşağıda detaylı bilgileri verilmiş olan Denge Bağımsız Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Şirket’in bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar vermiştir. İşbu karar 14 Temmuz 2017 tarih ve 9347 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete’sinde yayımlanmıştır.

Firma: Denge Bağımsız Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.
Sicil No: 262368 (İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu)
Adres: Dr.Cemil Bengü Cd. Hak İş Merkezi No: 2 Kat: 1 Çağlayan / İSTANBUL