Loading…

Enerji İletim Hattı

Enerji İletim Hattı

Evrencik RES projesi kapsamında, Evrencik A.Ş. ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (“TEİAŞ”) arasında İletim Sistemi Bağlantı Anlaşması’na (“Bağlantı Anlaşması”) istinaden, Evrencik RES şalt tesisi ile tesis edilmesi planlanan 154 kV Vize Havza TM’ye bağlanması amacıyla 154 kV Evrencik RES TM – Vize Havza TM Elektrik Enerjisi İletim Hattı Projesi (“EİH”) tesis edilecektir. EİH’nın mülkiyeti ve işletmesi TEİAŞ’ın sorumluluğundadır. Ancak, tesisin daha kısa sürede devreye alınabilmesi adına TEİAŞ ve Evrencik A.Ş. arasında imzalanan Bağlantı Anlaşması neticesinde, projenin inşaat öncesi izinleri ve onayları TEİAŞ adına Evrencik A.Ş. yükleniminde alınıp ve inşaat yine Evrencik A.Ş. yükleniminde gerçekleştirilerek EİH TEİAŞ’a devredilecektir. EİH güzergahı 18,21 km olarak planlanmıştır. EİH ile ilgili olarak “ÇED Olumlu Belgesi” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiştir.